دبيرستان امام رضا(ع) – جك اتوماتيك پاركينگ مشهد

//دبيرستان امام رضا(ع) – جك اتوماتيك پاركينگ مشهد
دبيرستان امام رضا(ع) – جك اتوماتيك پاركينگ مشهد ۱۳۹۷-۲-۲۹ ۰۸:۱۱:۲۸ +۰۰:۰۰

توضیحات

اجراي سيستم پاركينگي اتوماتيك فك ايتاليا مدل ۴۱۲ در دبيرستان امام رضا (ع) مشهد

بررسي برخي ويژگي هاي اين سيستم

مناسب براي درب هاي وزن هر لنگه درب تا ۳۲۰ كيلوگرم

مناسب براي درب هاي عرض هر لنگه درب تا ۱٫۸ متر – همچنين در صورت استفاده از قفل برقي امكان نصب روي درب هاي هر لنگه تا عرض ۳ متر

مناسب براي تعداد تردد  ۱۸ مرتبه در ساعت

اين سيستم با توجه به حساسيت امنيتي كه مدنظر مديريت بود اجرا گرديد كه جهت كنترل ورودي خروجي آيفون به درب برقي اتصال گرديده كه بعد از چك كردن فرد از طريق آيفون كنترل ورودي خروجي انجام گيرد.

مشاهده معرفي سيستم پاركينگ لايف – life ايتاليا

CLOSE
CLOSE