دبيرستان امام رضا(ع) – جك اتوماتيك پاركينگ مشهد

//دبيرستان امام رضا(ع) – جك اتوماتيك پاركينگ مشهد
دبيرستان امام رضا(ع) – جك اتوماتيك پاركينگ مشهد 2019-01-10T17:36:19+00:00

توضیحات

دبيرستان امام رضا(ع) – جك اتوماتيك پاركينگ مشهد

اجراي سيستم پاركينگي اتوماتيك فك ايتاليا مدل 412 در دبيرستان امام رضا (ع) مشهد

بررسي برخي ويژگي هاي اين سيستم

مناسب براي درب هاي وزن هر لنگه درب تا 320 كيلوگرم

مناسب براي درب هاي عرض هر لنگه درب تا 1.8 متر – همچنين در صورت استفاده از قفل برقي امكان نصب روي درب هاي هر لنگه تا عرض 3 متر

مناسب براي تعداد تردد  18 مرتبه در ساعت

اين سيستم با توجه به حساسيت امنيتي كه مدنظر مديريت بود اجرا گرديد كه جهت كنترل ورودي خروجي آيفون به درب برقي اتصال گرديده كه بعد از چك كردن فرد از طريق آيفون كنترل ورودي خروجي انجام گيرد.

مشاهده فیلم معرفی پروژه های انجام شده ما 

جزئیات

دسته بندی‌ها: