Loading...
قیمت درب اتوماتیک مشهد – خرید درب برقی مشهد 2019-03-13T08:29:13+00:00

قیمت درب اتوماتیک مشهد – خرید درب برقی مشهد

ردیف درب اتوماتیک ستون 3 ستون 4 ستون 5
ردیف 1 قیمت جک برقی پارکینگی
ردیف 2 قیمت کرکره برقی
ردیف 3 قیمت درب شیشه ای اتوماتیک
ردیف 4 قیمت قفل برقی
ردیف 4 قیمت آرام بند
ردیف 5 قیمت راهبند برقی پارکینگ
ردیف 6 قیمت سایبان اتوماتیک

فروش درب اتوماتیک – خرید درب اتوماتیک مشهد

ستون 1 ستون 2 ستون 3 ستون 4 ستون 5
ردیف 1 شرح تخفیف: 200 تومان 200 تومان
ردیف 2 شرح تخفیف: 200 تومان 200 تومان
ردیف 3 شرح تخفیف: 200 تومان 200 تومان
ردیف 4 شرح تخفیف: 200 تومان 200 تومان
ردیف 5 شرح تخفیف: 200 تومان 200 تومان
همه موارد شرح مجموع: 1000 تومان مالیات
ستون 1 ستون 2 ستون 3 ستون 4 ستون 5
ردیف 1 شرح تخفیف: 200 تومان 200 تومان
ردیف 2 شرح تخفیف: 200 تومان 200 تومان
ردیف 3 شرح تخفیف: 200 تومان 200 تومان
ردیف 4 شرح تخفیف: 200 تومان 200 تومان
ردیف 5 شرح تخفیف: 200 تومان 200 تومان
همه موارد شرح مجموع: 1000 تومان مالیات

نمایندگی درب اتوماتیک مشهد 

ستون 1 ستون 2 ستون 3 ستون 4 ستون 5 ستون 6 ستون 7 ستون 8 ستون 9 ستون 10
ردیف 1 شرح تخفیف رنگ ابعاد وزن آدرس تخفیف: 300 تومان 200 تومان
ردیف 2 شرح تخفیف رنگ ابعاد وزن آدرس تخفیف: 400 تومان 200 تومان
ردیف 3 شرح تخفیف رنگ ابعاد وزن آدرس تخفیف: 500 تومان 200 تومان
مجموع: 6000 تومان مالیات

خدمات پس از فروش  درب اتوماتیک مشهد 

مشاوره رایگان