سنسور مغناطیسی پرده هوا

سنسور مغناطیسی پرده هوا

سنسور مغناطیسی پرده هوا ، قطعه ای جهت کنترل عملیات پرده هوا یا کارکرد پرده هوا به صورت کاملا اتوماتیک می باشد.