مصرف انرژی درب اتوماتیک 

درب برقی پارکینگی بازویی

درب برقی پارکینگی بازویی

تقریبا می توان در اکثر مدلهای درب اتوماتیک ، مصرف انرژی درب اتوماتیک بسیار پایین می باشد و کاملا بهینه می باشد . با توجه به اینکه در مدل های جدید درب های اتوماتیک ، مباحث هوشمند سازی و یادگیری ماشینی ، ایجاد شده است ، مصرف انرژی کاملا هوشمندانه انجام می گیرد و کاملا بهینه شده است .

جهت کسب اطلاعات بیشتر و طرح سوال با ما تماس بگیرید.