Project Description

پرده هوا اداری متسویی

پروژه اجرایی پرده هوای تجاری اداری با عرض ۱.۸ متر برای درمانگاه خیام واقع در چهارراه خیام شهر مشهد که با توجه به اهمیت حفظ دما ، کاهش الودگی محیطی ، ورود گرد غبار و حشرات موذی از این دستگاه استفاده شده است.

دستگاه پرده هوا بوسیله مگنت مخصوص به درب لولایی دستی متصل شده و به محض بازشدن درب ، دستگاه شروع به فعالیت می نماید. همچنین از یک ارام بند روستیک ترک در جهت همیشه بسته شدن درب استفاده شده است.